Přeměna snu v realitu – cesta ke štěstí, to je kvantový skok, společně s EFT

SÍLA EFT


V sobotu 17. září 2016 začíná kurz Terapeut metodou EFT se zázraky kvantové fyziky.

Toto spojení pomáhá při prosazování a dosahování životních cílů a vede nás k zodpovědnosti sama za sebe, k poznání své jedinečnosti a prožívání svého života ve svobodě.


Jak to udělat, abychom byli ve svém životě zdraví, sebevědomí, úspěšní, abychom žili ve vzájemném láskyplném vztahu?

A co když onemocníme, rozpadá se nám vztah, cítíme strach, nejistotu a beznaděj?

Jak se zbavit pocitu strachu, který nás paralyzuje natolik, že nemůžeme to, co jiní?

A jak to vypadá, mít se rád? Není to sobecké? Co tomu řeknou lidi, když zjistí, že se mám rád?

A proč mám pořád smůlu, zase jsem si vzala alkoholika?


Jedno společné tyto příklady mají, a to jsou naše pocity neboli emoce. Strach, lítost, úzkost, panika, obava, ale i očekávání nás dovedou zparalyzovat natolik, že nemůžeme tvořit naši realitu a žijeme v iluzi, o které si myslíme, že je ta správná.

Vážit si sebe, znamená věnovat pozornost svým pocitům. Pokud si vážíme sami sebe a svých pocitů, druzí nás nemohou ovlivnit.
Naše sebehodnota je daná, tím, co nám říkali naše rodiče o nás. Je třeba všech těchto tvrzení se zbavit, abychom mohli skutečně žít podle svých hodnot a představ.
Naše sebeúcta pramení z ochoty respektovat to, kdo jsme a milovat se takoví, jací jsme.
Naše sebevědomí znamená věřit si a vědět, že jsme vždycky udělali to nejlepší, co jsme uměli.

Máte pocit, že informace, které každý den posloucháte, jsou vlastní výroby? Jsou to většinou programy, které máme nastavené od svých rodičů či učitelů. Nepřijímejme se očima ostatních. Důležité je, co cítíme sami.
Je nutné odstranit vše, co nás brzdí na naší cestě za úspěchy a štěstím.
Jsme-li nadmíru ovládáni našimi emocemi, nemáme vlastní svobodu. Nevíme, co je pravda, naše pravda o nás. A myšlenky jdou, co je normální, co je jiné, ale přece vše je, jak je!

Odhoďte svá omezení a uvidíte svět z jiného úhlu. Buďte svobodní a začněte vytvářet svoji realitu, svůj svět.
Jak to provést a urychlit cestu k sebepoznání?

No přece, kouzelnickou hůlkou v podobě

Techniky emoční svobody EFT,

která nám opět vykouzlí úsměv na tváři a radost ze života.

Naše jednodenní kurzy vám pomohou při řešení vašich problémů, dovedou vás k sebedůvěře a pomohou vám najít sama sebe. Pocítíte svoji vlastní svobodu!
Kdo má zájem o hlubší poznání metody EFT i dalších technik a chce se profesionálně věnovat lidem s fyzickými a psychickými problémy, má možnost absolvovat výcvik metody EFT na tři měsíce.

Pokud máte zájem pouze o terapii pomocí metody EFT, klikněte na Osobní konzultace, popřípadě na Seznam terapeutů.RYCHLÝ KONTAKT

Mobil
723 930 368
(Marcela Broumová)

E-mail
marcibra@seznam.cz